Diensten

 Beschikbaarheid:

Momenteel is de agenda (voorlopig) 5 dagen per week gevuld. Er is nu geen ruimte om nieuwe opdrachten te accepteren.

Bekende opdrachtgevers kunnen op dagbasis inhuren, nieuwe opdrachtgevers voor een minimale duur van 1 hele dag per week voor minimaal 3 maanden. De bedrijfsarts van ActaMed B.V. past het beste bij een 500+ organisatie in de eigen regie of een organisatie die daar serieus naar toe aan het werken is.

Bedrijfsarts op uw bedrijfslokatie

In principe werkt de bedrijfsarts op uw bedrijfslocatie en helpt uw leidinggevenden middels het stellen van expertises waarmee deze voldoende handvatten krijgen om samen met de medewerker een eigen plan te trekken.

Specialiteiten

Coaching Ziekteverzuim eigen regie

Managers klaarstomen voor het eigen-regie model. Omdat op dit niveau de sleutel ligt tot de start van ieder verzuim is het noodzakelijk dat zij weten wat ze wel (en beter niet) kunnen vragen aan medewerkers die ziekteverlof aanvragen. Aangezien een leidinggevende best meer kan vragen over de randvoorwaarden bij het aanvragen van verzuimverlof: je hoeft ook geen piloot te zijn om te zien dat een vliegtuig vliegt, zo kun je als niet-bedrijfsarts met een dosis boerenverstand al een heleboel zaken in kaart brengen. Het veel gehoorde “ik ben geen bedrijfsarts” zal dus geen argument meer zijn om de communicatie over verzuim te laten starten bij de bedrijfsarts.

Taskforce langdurig verzuim

Indien u werknemers hebt die langer dan een half jaar verzuimen en niet verder komen in de re-integratie, is het verstandig deze ‘dossiers’ te onderzoeken op bestendigheid van verplichte werkgeversinspanningen om een loonsanctie te voorkomen bij de WIA aanvraag. De taskforce wordt opgezet en kort begeleid door de bedrijfsarts om daarna de regie zelf in handen te nemen en te houden.

Verlagen ziekteverzuim

Dit vergt een systematische en complete aanpak in het verzuim en werkt met name wanneer er geen sprake is van uitgebreide reorganisatie / hoog verloop management. Participatie van directie en de OR is hier buitengewoon belangrijk. Over alle managementlagen wordt een quick-scan gemaakt ten aanzien van het huidige verzuimbeleid. Verlaging van verzuim krijgt men door de instroom te verlagen en de uitstroom te vergroten. Waar beweging is, is weerstand: op werknemersbijeenkomsten kan de bedrijfsarts worden ingezet om uitleg te geven over verzuim, verzuimcultuur en werkgeversinspanningen om op die manier tot een betere acceptatie van de nieuwe verzuimaanpak te komen. De bedrijfsarts treedt op als sparringspartner van het hoofd P&O.

Werkgebied

Gouda +35Km (i.v.m. racefietsafstand), andere lokaties op aanvraag.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van het type opdracht; voor een langdurige opdracht kan een lagere prijs worden afgesproken. Om een indicatie te geven:

Een Co-assistent inhuren voor waarneming kost minimaal €85,- per uur, een basisarts minimaal €105,- per uur, een specialist minimaal €150,- per uur. De bedrijfsarts is een specialist. De genoemde tarieven hier zijn ex-BTW.

BTW

Voor het gedeelte verzuimbegeleiding wordt geen BTW in rekening gebracht, voor aanwezigheid, rapportage, overleg, coaching etc. geldt standaard 21%.

View Lex Suurmeijer's profile on LinkedIn

 

Geef een antwoord